Günümüzde enerji -özellikle elektrik enerjisi- hayatımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Sanayi devrimi ile başlayan enerji ihtiyacı,  teknolojik cihazların artması, makineleşme vb. gibi gelişmelerle bağımlılık haline gelmiştir. Bunun sonucunda insanoğlu artan enerji ihtiyacını karşılamak için çeşitli arayışlara girmiştir. Enerjiyi elinde bulunduran devletler dünya üzerinde söz sahibi olmuşlardır. Bu nedenle günümüzde enerji savaşları hala devam etmektedir.

Enerji kaynakları fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fosil yakıtlar petrol, doğal gaz, kömür gibi yakıtlardan oluşmaktadır. Fosil yakıtlar yenilenemeyen, çevreye büyük zararları olan, sonlu yakıtlardır. Fosil yakıtların yenilenebilir olmaması ve bir gün bitecek olması insanları yenilenebilir yani sonsuz kaynaklara yöneltmiştir. Peki nedir yenilenebilir enerji kaynakları? Gelin birlikte bu sorunun cevabını arayalım.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, doğadaki doğal süreç içerisinde var olan enerji akışından elde edilen enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynağı elde edildiği enerjiye eşit veya ondan daha küçük olması ile ifade edilir. Mesela güneşten güneş panelleri yardımı ile enerji elde edilir fakat bu enerji güneşin barındırdığı enerjinin yanında çok küçük ve sınırlı kalır. Yenilebilir enerji kaynaklarından genellikle elektrik enerjisi üretilmektedir. Bunun yanı sıra ısınma amaçlı da kullanılabilmektedir.  Yenilenebilir enerji kaynakları doğada bulunan enerji akışından elde edildiği için tükenmesi de söz konusu değildir. Güneş olduğu sürece, rüzgarlar olduğu sürece, dalga olduğu sürece yenilenebilir enerji de olacaktır. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, dalga (gel-git) enerjisi, jeotermal enerji olarak çeşitlendirilebilir. Yazımızın bundan sonraki kısmında en fonksiyonel enerji kaynaklarından birisi olan ve her geçen gün daha da yaygınlaşan rüzgar enerjisini inceleyeceğiz.

Rüzgar Enerji Santrali (RES) nasıl çalışır?

Yeryüzünde meydana gelen basınç farklarından rüzgarlar meydana gelir. Rüzgar, yüksek basınçtan alçak basınca hareket eden hava akımıdır. İki alan arasındaki basınç farkı ne kadar fazla olursa rüzgarın şiddeti de o kadar çok olur. Dünya üzerinde düzenli rüzgarlar ve hava koridorları üzerine bir çok çalışma yapılmış ve yeryüzünün rüzgar haritaları oluşturulmuştur. Bu haritalardan ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak tespit edilen bölgelere rüzgar enerji santralleri kurulmaktadır. Peki rüzgar enerji santrallerinin çalışma prensibi nedir?

Rüzgar enerjisi rüzgar türbinleri sayesinde elde edilmektedir. Rüzgarın pervaneleri döndürmesiyle kinetik enerji türbinde mekanik enerjiye dönüştürülür ve jeneratöre aktarılır. Akülerde depolanan elektrik enerjisi elektrik hatları sayesinde kullanıcılara ulaştırılır.

Rüzgar Türbini Fiyatları Ne Kadardır?

Rüzgar enerjisi doğa dostu bir enerjidir. Bu enerji türüne yapılan yatırımlar her geçen gün artmaktadır. Bu da rüzgar enerjisine yapılan yatırımın mantıklı olduğunu göstermektedir. Ülkemizde şu anda 192 kayıtlı santral faaliyet göstermekte, yapım aşamasında olan santraller de bulunmaktadır. Devlet, bu alanda yapılan yatırımları desteklemekte ve üretilen elektrik enerjisine belli bir süre alım garantisi vermektedir. Tüm bunlara rağmen rüzgar enerji santrali kurmak istediğimizde karşımıza  yüksek maliyetler çıkmaktadır.

1 MW üretim yapacak bir rüzgar enerji santralinin yatırım maliyeti 1,3 milyon euro civarındadır. Bunun 950 bin eurosu türbin maliyeti, 350 bin eurosu kule maliyetidir. Bunun yanında dönüştürücüler, elektriği depolamak için kullanılacak piller, ödenecek vergiler, santralin üzerine kurulacağı arsanın maliyeti, üretilen elektriğin iletim ağının oluşturulması da eklenince maliyet daha da artmaktadır. Tüm bu maliyetlere rağmen rüzgar enerji  santrallerinin her geçen gün artması yapılan bu yatırımların karlı yatırımlar olduğunu göstermektedir.


Gökhan Çınar

Site yöneticisi ve imtiyaz sahibi. 2015 yılında kurduğu Güncel kesintiler internet sitesi ile Türkiye'nin elektrik ve su kesintisi haberlerini yıllardır milyonlarca kişi ile paylaşıyor.

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir