Elektrik kesintileri genelde kısa süreli olsa da bazı kesintiler baya uzun sürebiliyor. Bu kesintilerden işini, gelirini buna bağlamış insanlar konudan olumsuz etkileniyor. Enerji dağıtım firmalarındaki kaliteyi korumak için Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun(EPDK) bir yaptırımı olduğunu biliyor muydunuz? Konuyu detaylandıralım.

Elektriğiniz kesildi ve o gün yetiştirmeniz gereken siparişleri yetiştiremediniz, soğuk tutmanız ve satmanız gereken gıdalar yeterince korunamadı zarara girdiniz veya başka senaryolarda elektrik kesintisi hayatınızı çok olumsuz etkileyebiliyor. Yaşadığınız mağduriyetin tam çözümü değil ama hiç olmazsa firmaları uzun süreli kesintilerden sorumlu tutmak için EPDK’nın yayınlamış olduğu Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde buna dair bir çözüm sunulmuş.

Yönetmeliğin 16. maddesi 11. fıkrası diyor ki:

(Ek:RG-31/3/2016-29670) Bu madde kapsamındaki yıllık tazminat uygulamasına ilave olarak, bildirimli veya bildirimsiz 12 saati aşan kesintiler için; kesintiden etkilenen her bir kullanıcıya dağıtım şirketi tarafından uzun süreli kesinti tazminatı ödenir. Bu kapsamdaki tazminat ödemeleri, ticari kalite tazminatları dahilinde yapılır. Dağıtım şirketleri tarafından ödenecek uzun süreli kesinti tazminatlarının aylık toplamının üst limiti ilgili yılın gelir tavanı tutarının yüzde biridir. Aylık olarak hesaplanan tutarın bu limiti geçmesi halinde, her bir kullanıcıya ödenecek tazminatlar oransal olarak azaltılarak bu limite eşitlenir.

Elektriğim kesildi nasıl tazminat alırım?

Yukarıda bahsettiğimiz yönetmelik, sizi direkt şirketten tazminat alabilir konumuna getiriyor ama şartları var. Kesinti süresinin planlı veya plansız 12 saati aşmış olması. Kesintilerin bütün kayıtları dağıtım şirketlerinin veritabanında tutuluyor ancak sizin de ispat etmeniz faydanıza olabilir. Kesintiniz 12 saati aştıysa kuruma aşağıda verdiğimiz dilekçe örneği ile başvurup tazminatınızı talep edebilirsiniz ancak ücretlerin biraz az olduğunu belirtelim.

Elektrik Kesintisi Tazmınatı Ne Kadar?

Konutlar için 50 lira civarı ticarethaneler için 100 lira civarı olduğu belirtiliyor. Bu otomatik belirlenen bir miktar ve bu tazminata hak kazansanız bile bunu almak için kuruma başvurmanız şart gözüküyor. Başvurunuz sonrası ya banka hesabınıza gönderebilirler ya da faturanızdan mahsup edebilirler.

Peki benim zararım çok büyük kesintiler süreklilik arz ediyor ve bu yüzden iş yerimde maddi kayıp yaşıyorum diyorsanız, bunu teker teker ispatlamanızı ve mahkemeye başvurmanızı önerebiliriz, tabii öncesinde dağıtım şirketi ile irtibata geçtiğinizden hem arızanın kaynağının çözümü hem de tazminat için uzlaşmaya gittiğinizden emin olun.

Elektrik Kesintisi Tazmınatı Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Her kurumun kendi dilekçe stili olmakla birlikte sizin yazdığınız ve genel dilekçe şablonuna uyan bir metin sizi hukuki olarak sorumluluklarınızı yerine getirmiş sayar. Aşağıda bir dilekçe örneği hazırladık, bu dilekçe şablonunda kendi alanlarınızı doldurarak İstanbul için Bedaş, Ankara için EnerjiSA gibi kurumların ilgili şubelerine verebilirsiniz.

……………… Dağıtım A.Ş.’ye

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 11. fıkrası ve Yönetmeliğin eki tablo gösterilen asgari performans standartlarına ilişkin tazminat ödemesi kapsamında tarafıma yapılan bildirimde belirtilen tutarın aşağıda belirttiğim IBAN numarasına aktarılması veya ilerideki faturalarımdan mahsup edilmesi talebimi kabul, beyan ve arz ederim.

Muhatap No :

Adı, Soyadı :

Telefon Numarası :

T.C. Kimlik  :

IBAN :

Tesisat Numarası :

Adı Soyadı:
İmza


Gökhan Çınar

Site yöneticisi ve imtiyaz sahibi. 2015 yılında kurduğu Güncel kesintiler internet sitesi ile Türkiye'nin elektrik ve su kesintisi haberlerini yıllardır milyonlarca kişi ile paylaşıyor.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir